Geschiedenis

Geschiedenis van Scouting Charlois Rotterdam

De geschiedenis van de huidige groep Scouting Charlois Rotterdam is nogal uitgebreid. Scouting Charlois Rotterdam is namelijk ontstaan uit een samengaan tussen de Margrietengroep en de Jan Stavastgroep in 2000. De Jan Stavastgroep is weer een fusie tussen de Karel de Stoutegroep en de Carnissegroep in 1972.

In het kort volgt hieronder de geschiedenis van alle groepen die hierboven genoemd zijn.

Karel de Stoutegroep.

Deze groep is in 1915 begonnen als de Charloise Wandelclub. Rond 1933 zijn ze aangesloten bij de N.P.V., de Nederlandse Padvinders-vereniging als een X-groep (een christelijke groep). Na de oorlog draaide de groep in de Groenveld-schuilkelders voor het Zuider-ziekenhuis. Vanaf 1963 zat de groep aan de Dorpslaan 440 en toen op 4 april 1970 het clubhuis kort en klein geslagen was, is de groep samen gaan draaien met de Carnissegroep die al een clubhuis aan de Korperweg 6 bezat. De speltakken heetten: Waingoengahorde, de Charolaistroep en Tafelrondestam.

Carnissegroep

De geschiedenis van de Carnissegroep is iets korter, maar ook minder bewogen. De groep is oorspronkelijk een wijkvereniging, bestaande uit jongens en meisjes van de Nederlands Hervormde Gemeente onder supervisie van de wijkkerkeraad Carnisse. In 1954 is de groep als X-groep (christelijke groep) lid geworden van het N.P.V.  en zij hield haar opkomsten toen in het Carnissehuis.  Na wat omzwervingen is de groep in 1966 is de groep verhuisd naar de Korperweg 6. 

Jan Stavastgroep

In 1972 is de fusie tussen de Karel de Stoutegroep en de Carnissegroep een feit geworden en is de Jan Stavastgroep ontstaan. Bij het samengaan werd er een wedstrijd uitgeschreven voor een nieuwe naam. De winnende naam werd dus Jan Stavast. Het idee hier achter was dat in Indië de Nederlandse soldaten de mannen van Stavast genoemd werden, maar ook de Jantjes. Tot de fusie in 2001 hebben ze op de Korperweg 6 hun clubhuis gehad.

Margrietengroep

De Margrietengroep is officieel opgericht op 22 februari 1946. De groep werd ingeschreven onder nummer 247 van het NPG (Het Nederlands Padvindsters Gilde). 

De eerste opkomsten werden gehouden op een zolder in de Frans Bekkerstraat. Na diverse omzwervingen via onder andere zalen in het Charlois Volkshuis kreeg de groep uiteindelijk een eigen onderkomen aan de Korperweg 10.

Door vergrijzing van de woonwijken rondom werd het steeds moeilijker om voldoende leden te houden en te krijgen. De Jan Stavastgroep had een leidingtekort en daarom werd na overleg in 1999 besloten  samen te gaan draaien, waarna een tweede fusie per 1 januari 2000 een feit werd. De nieuwe groep ging door als Margrietengroep.

Scouting Charlois Rotterdam

In 2016 is besloten de naam van de groep te wijzigen in Scouting Charlois Rotterdam. De das is nu een grijze das met een gele band.

Alle Fusies meegerekend bestaat Scouting Charlois 25 - Feb - 2025 110 Jaar.